Familjehem

Som familjehem kan du ta emot ett barn som av olika anledningar inte kan bo hemma.

Alla barn kan inte bo hemma hos sina biologiska föräldrar. Då behöver de komma till en familj där de kan få trygghet, omsorg och kärlek.

Ett familjehem är en familj eller person som tar emot ett barn i sitt hem. För en kortare eller längre tid fungerar familjehemmet som barnets familj med allt det innebär av tid, kärlek, regler, läxor, tandläkarbesök och liknande.

Krav för att bli familjehem

Det som krävs för att bli familjehem är en trygg och stabil livssituation. Det viktigaste är att du ska ha tid och engagemang för att ta hand om någon annans barn. Eftersom orsakerna till att barn och unga placeras i familjehem varierar och barnen kommer från olika bakgrunder behöver vi en lika stor bredd på familjer som vill bli familjehem.

I grunden är det som att ha ett eget barn och man kan fortsätta arbeta som tidigare. När barnet flyttar in behöver ibland någon av familjehemsföräldrarna vara hemma en tid. Även senare under placeringen kan man behöva vara hemma under en period på hel- eller deltid.

Tar man emot ett litet barn behöver man oftast vara ledig under en längre period. I dessa fall då familjehemsföräldrar behöver vara tjänstlediga ifrån sitt arbete, kompenserar vi för eventuellt inkomstbortfall.

Ekonomisk ersättning

Som familjehem får du två olika typer av ersättning. En som kallas omkostadsersättning och ett arvode.

Omkostnadsdelen ska täcka merkostnader som uppstår när barnet eller ungdomen bor i familjen, till exempel mat, kläder och fickpengar.

Arvodesdelen är en skattepliktig inkomst och är sjukpenning- och pensionsgrundande. Vi följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer för familjehemsersättningar.

I samband med att ett barn flyttar in behöver ofta någon av familjehemsföräldrarna vara hemma en tid. Då kompenseras ni för eventuellt inkomstbortfall.

Om barnet blir sjukt kan familjehemsföräldrar få tillfällig föräldrapenning (VAB) från försäkringskassan för att vara hemma med barnet.

Stöd och utbildning från kommunen

Du har en egen familjehemssekreterare som följer med genom hela placeringen. Det är inte meningen att man ska känna sig ensam i uppdraget som familjehem.

Alla familjehem får en obligatorisk grundutbildning i fyra heldagar. Vi ordnar också temakvällar för fördjupad information inom ämnen som kan vara förekommande inom ett familjehemsuppdrag. När det behövs kan man få hjälp av Familjens hus som är vår öppenvård riktat mot barn. Vi har också gruppvis handledning för våra familjehem där man får träffa andra för att utbyta erfarenheter och tankar.

Ansök om att bli familjehem

Vi har alltid behov av nya familjehem till barn i olika åldrar. Eftersom orsakerna till att barn och unga placeras i familjehem varierar och barnen kommer från olika bakgrunder behöver vi en lika stor bredd på familjer som vill bli familjehem.

Du anmäler ditt intresse som familjehem på vår blankett och sedan påbörjar vi en familjehemsutredning.

Sedan träffas vi vid ett par tillfällen både hemma hos dig och här på socialförvaltningen för intervjuer. Har du barn kommer vi att intervjua även dem för att se hur de ställer sig till att ett barn ska flytta in hos er. Vi ber också om två referenser från dig som vi pratar med.

När utredningen är klar och du är godkänd som familjehem kommer vi att matcha dig och din eventuella familj till de barn som behöver en ny. Det är viktigt att vi matchar rätt familj till barnet från början.

Kontakt

Kontakta oss på familjehemsteamet. Du kan också ringa kommunens kontaktcenter och be att få prata med familjehemsteamet.

E-post: familjehemsrekryteringen@enkoping.se

Du som är familjehemsplacerad

För dig som är placerad i familjehem finns mycket information att läsa på IVO:s webbplats. IVO är Inspektionen för vård och omsorg och är den myndighet som har tillsyn över hälso- och sjukvården och personalen som arbetar där.