Alla vård och omsorg

Kunden står i centrum för verksamheten och kundens tillfredsställelse är målet med verksamheten.

Kort fakta

Typ av hemtjänst: Personlig omvårdnad och serviceinsatser

Driftsform: Enskild

Huvudman: Allas vård och omsorg AB

Om Allas vård och omsorg

Kunden står i centrum för verksamheten och kundens tillfredsställelse är målet med verksamheten. Vår grund är principen att alla människor har lika värde, därför heter vi ”Allas vård och omsorg.”  Vi tycker att helheten kring kunden är viktig, därför har vi nära samarbete med övriga sjukvårdsinstanser.

Inom Allas vård och omsorg arbetar vi i små grupper, vilket möjliggör för gruppen att ha tillräcklig kompetens då samma ansikten kommer på besök och kunden får kontinuitet och trygghet.

Vår personal och kompetens

Personalgruppen består av sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträde. Våra medarbetare har lång erfarenhet från äldreomsorg och arbetar utifrån företagets värdegrund: bemötande med respekt, professionalism och flexibilitet.

All personal använder våra arbetskläder och företagets legitimation vilket gör att kunden kan känna sig trygg. Vid nyrekrytering begärs utdrag ur belastningsregistret. Vi har bred språkkunskap.

Förutom svenska pratar vi engelska, tyska, spanska, bosniska, serbiska och kroatiska.

Insatser som utförs

Personlig omvårdnad, service och hemsjukvård dygnet runt alla dagar i veckan i Enköpings kommun.

Så här tycker kunderna

Socialstyrelsen gör en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten som heter "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Från 2022 års enkätundersökning fick Allas vård och omsorg följande resultat:

  • 93 procent positiva svar
  • 3 procent neutrala eller negativa svar

Relaterad information