Stöd vid demens

För dig som har minnesproblem eller är anhörig till en person med demenssjukdom finns stöd på flera olika sätt.

Demenscentrum

För dig som har en demenssjukdom eller är anhörig finns ett samlat stöd på Demenscentrum. Här finns bland annat Demensteamet som erbjuder såväl stöd som utbildning. De ger också råd, stöd och information till anhöriga, både enskilt och i grupp. Målet är att bidra till en ökad livskvalitet genom kunskap, råd och stöd. Alzheimer är en av de demenssjukdomar som finns. Det är den vanligaste varianten. Kontakta din husläkare för att få en demensutredning.

I Demenscentrum ingår demensteamet, Stads­gårdens omvårdnads­boende och dagverksamheten Sandgatan 1.

Demensteamet

Demens­teamet finns för dig som har minnesproblem eller är anhörig till en person med demenssjukdom. Målet är att bidra till ökad livskvalitet genom kunskap, råd och stöd. Teamet erbjuder stöd och hjälp utifrån varje persons behov. Du som är anhörig kan få råd, stöd och information, både enskilt och i grupp.

Stadsgården

Stadsgårdens omvårdnadsboende är integrerat i ett vanligt hyreshus i centrala Enköping. Här har du närhet till buss, butiker, restauranger och andra bekvämligheter. Lägenheterna är avsedda för dig som har en demens­sjukdom. På Stadsgården är alla platser anpassade till målgruppen.

Anpassade platser på omvårdnadsboenden

På flera omvårdnadsboenden finns platser särskilt anpassade för personer med demenssjukdom.

Dagverksamhet

Kommunen har även två dagverksamheter för personer med demens. Dagverksamheterna är en möjlighet för dig som har en demens­sjukdom, bor hemma och vill umgås med andra på dagarna. Syftet med dagverksamheten är att öka möjligheterna till att bo kvar hemma, skapa meningsfull syssel­sättning, skapa nya kontakter och vänskap, stärka självkänslan, bevara och förbättra minnes­funktioner samt att ge avlösning och stöd för anhöriga.

Adress: Källgatan 1B

Telefon:

0171-62 59 33

0171-62 61 96

0171-62 59 35

E-post: demensteamet@enkoping.se

Öppettider: Enligt överenskommelse

Utbildningsserie vid demens

Känner du att du skulle behöva få mer kunskap om demens och lufta dina tankar och känslor? Vi har utbildningar i serier om fem tillfällen som startar varje vår och höst. Utbildningen är kostnadsfri.

Kontakta Demensteamet för mer information och anmälan till utbildning eller använd formuläret nedan.

Anmäl via formulär

Uppgifterna sparas tills utbildningen är genomförd. När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem. Ansvarig för hanteringen av personuppgifterna är vård- och omsorgsnämnden.

Kontakt nämnden:

E-post: vardomsorg@enkoping.se

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter hanteras.

Fyll i dina uppgifter