Avlastning för föräldrar

Familjer som har barn och ungdomar med funktionsnedsättningar kan få avlösning i hemmet.

Avlösarservice gäller barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Servicen innebär att en utom­stående person tillfälligt tar över omvårdnaden så att vårdnads­havarna kan ägna sig åt syskon eller åt att uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösning i hemmet får ni de tider då ert barn inte kan vara i förskola eller skolbarnomsorg.

Vanliga frågor

Får avlösaren ta hand även om de andra barnen i familjen?

​Nej, endast det barn som det finns biståndsbeslut för.

Vad kan jag få avlastning för?

​För att köpa kläder, gå på bio eller på restaurang för att nämna några saker då du behöver komma hemifrån utan ditt barn.

Fördjupning