Oro för barn och unga

Om du misstänker att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner oro.

Barn och unga som inte har det bra hemma har rätt att få hjälp. Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa på något sätt, kan och bör du anmäla det till socialförvaltningen.

Som privatperson kan du kan välja att vara anonym när du gör en oros­anmälan. Om du däremot i ditt yrke arbetar med barn och unga kan du enligt lag inte vara anonym.

För att skapa en trygg och säker utomhusmiljö för barn och ungdomar i Enköping anordnar vi vuxen­vandringar. Anmäl ditt intresse om du vill hjälpa till.

Vanliga frågor

När vi får en orosanmälan gör vi samma dag en skyddsbedömning om barnet är i behov av omedelbart skydd eller inte. Vi har fjorton arbetsdagar på oss att besluta om vi ska inleda en utredning eller inte. Ibland beslutar vi att inleda en utredning samma dag som vi har fått orosanmälan. Om vi beslutar att inleda en utredning ska den vara slutförd inom fyra månader.

​När du har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har du enligt lag rätt att få en samordnad individuell plan (SIP). En samordnad individuell plan tydliggör ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården med syftet att du ska få vara med och bestämma hur du vill ha det, att du, din familj och andra berörda ska få en överblick över dina vård- och stödinsatser samt att samordna insatserna utifrån vad som blir bäst för dig.

Läs mer om vad en samordnad individuell plan (SIP) är

Ja, kommunens nätverkslag kan hjälpa dig att kalla till ett nätverksmöte. Om du har bekymmer kan flera personer i din närhet bli inblandade och berörda på olika sätt.

Om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen