Åsunda­gårdens om­vård­nads­boende

Åsundagården ligger i Hummelsta, ett idylliskt samhälle som ligger cirka åtta kilometer väster om Enköping.

Foto på Åsundagårdens omvårdnadsboende.

Välkommen till Åsundagården

På boendet utgår vi från att alla människor vill uppleva mening med livet och ha en god livskvalitet, även när vi blir äldre och behöver stöd av andra i vardagen. Vi vill att du som bor på Åsundagården ska känna trygghet genom att personalen visar respekt och omtanke. Tillsammans med dig och dina anhöriga utformar vi det stöd och den hjälp som du behöver för att din vardag ska kännas meningsfull.

Vår önskan är du kommer med synpunkter som kan leda till förbättringar för dig utifrån våra förutsättningar. Vi ser också fram emot den kunskap och det stöd vi kan få från dina anhöriga. Vårt mål är att vi tillsammans skapar en trevlig vardag på Åsundagården.

Boendet har 17 lägenheter fördelade på tre våningar, samt en loftgång där alla lägenheter har egen ingång. I våra lägenheter finns ett fullt utrustat kök, allrum, sovrum, badrum samt balkong. Det unika med Åsundagården är att lägenheterna är stora och rymliga. Det möjliggör att vi kan ha så kallat parboende. Verksamheten tillhandahåller höj- och sänkbar säng med madrass, allt övrigt får du ta med.

På Åsundagården bedriver vi även ett avlastningsboende/korttidsboende med åtta platser.
Boendet har gemensamma utrymmen som restaurang och allrum där det finns möjlighet att inta måltider, titta på storbilds-TV, delta

Helen Lundgren, resultatenhetschef

Att tänka på vid inflyttning

Hyreskontrakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen på kommunen ansvarar för hyreskontrakten på Åsundagården. Det är hos dem som du tecknar ditt hyreskontrakt. Det är även samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för en eventuell uppsägning av lägenheten. Om du ska ansöka om bostadstillägg hos försäkringskassan behöver du skicka med en kopia på hyreskontraktet tillsammans med din ansökan.

Nycklar

Nycklar till lägenheten kvitteras ut och återlämnas till ansvarig personal där du bor.

Ta med vid inflyttning

Höj- och sänkbar säng finns på plats när du flyttar in och allt övrigt får du ta med som gardiner, husgeråd och tvättkorg. Du får även ta med egna sängkläder, kuddar, täcke, handdukar, kläder och hygienartiklar såsom termometer och nagelsax och allt annat du behöver i ditt dagliga liv.

I omvårdnadsavgiften ingår:

 • toalettpapper
 • tvättlappar
 • engångshandskar
 • avfallspåsar
 • städmaterial och tvättmedel
 • glödlampor till fast belysning i badrum, kök, garderob.

TV

TV-licensen ingår för närvarande i hyran. Om du vill ha fler kanaler än basutbudet beställer du dem själv.

Fast telefon

Om du vill ha telefon i lägenheten beställer du det hos valfri operatör.

Hemförsäkring

Du ansvarar själv för att teckna en hemförsäkring.

Privata medel

Ha gärna en mindre summa pengar hemma för löpande utgifter. Pengarna ska räcka till bland annat inköp av förbrukningsartiklar, hårvård, fotvård, sjukresor och sjukhusbesök. Vi har rutiner för att kunna ta hand om privata medel om du behöver stöd med det.

Ekonomiska frågor

Har du frågor eller funderingar kring avgifter och fakturor är du välkommen att kontakta Annika Träff på telefon 0717-62 52 69.

Kontaktman

För att skapa trygghet, kontinuitet och självbestämmande utses en kontaktman från omvårdnadspersonalen. Ni planerar tillsammans för det stöd och den hjälp du behöver. Kontaktmannen upprättar en överenskommelse med dig och dina anhöriga utifrån biståndsbeslutet och dina behov. Det går bra att byta kontaktman om du vill.

Anhörig

Det är viktigt för oss att anhöriga kan känna sig delaktiga i den mån du önskar. Det stöd som du behöver i vardagen sköts av omvårdnadspersonalen.

Social gemenskap och aktiviteter

På Åsundagården finns en träffpunkt som erbjuder aktiviteter utifrån dina önskemål och behov. Åsundagårdens kunder och personer över 65 år som är bosatta i närområdet är välkomna. Promenader, underhållning, spel, tipspromenader, Wii-spel, läse-stunder och gudstjänst är exempel på aktiviteter som finns idag. Ett seniorgym är anslutet till träffpunkten däre en sjukgymnast finns till hands.

Anhörigträffar och gårdsråd

På Åsundagården anordnas anhörigträff och gårdsråd regelbundet. Dessa träffar är till för att öka din delaktighet i verksamheten samt att påverka olika aktiviteter. Här kan du få information samt ta upp synpunkter och idéer.

Exempel på frågor som kan diskuteras på anhörigträffar är:

 • omvårdnaden, hjälpen och stödet
 • aktiviteter
 • boendets lokaler.

Syftet med gårdsråd är att skapa inflytande och delaktighet på träffpunkten samt att skapa ett mötesforum för alla som är delaktiga i aktiviteter på träffpunkten och Åsundagården. Exempelvis diskuteras:

 • träffpunktens verksamhet
 • gemensamma aktiviteter på träffpunkten och Åsundagården
 • samverkan mellan olika aktörer.

Mat

Du kan välja att äta i restaurangen eller i din lägenhet. Maten lagas i köket på Åsundagården.

Fotografering

Vi fotograferar gärna aktiviteter som hjälp till att minnas trevliga stunder. Som kund och anhörig behöver du ta ställning till hur vi kan använda fotografierna och ge ett skriftligt godkännande för det.

Basala hygienrutiner

Omvårdnadspersonalen använder vid omvårdnadsarbete handsprit, handskar och plastförkläden för att undvika smittspridning.

Hemsjukvård

Det finns sjuksköterska på boendet. Omvårdnadsarbete utförs av omvårdnadspersonal med stöd och hjälp av sjuksköterska och rehabteam.

Husläkare från Capio vårdcentral är knuten till boendet. Läkaren besöker boendet regelbundet och gör vid behov kostnadsfria hembesök.

Du kan välja att lista dig hos den läkaren eller behålla den husläkare du har.

God kvalitet

Vi strävar efter att du ska bibehålla god hälsa. Till hjälp använder vi oss av olika kvalitetsregister som du kommer att bli erbjuden att delta i. Tillsammans med husläkaren görs läkemedelsgenomgång en gång per år.

Tandvård

När du flyttar till Åsundagården erbjudas du en kostnadsfri munhälsobedömning varje år. Den utförs av en tandhygienist som besöker dig ett par gånger varje år.

Tandhygienist ger råd om tand- och munvård. Även omvårdnads-personal och sjuksköterska informeras för att kunna ge dig det stöd du eventuellt behöver. Med hjälp av ett tandvårdsintyg minskar kostnaderna för tandvård.

Besök hos tandläkare och tandhygienist ingår i landstingets högkostnadsskydd. Detta gäller oavsett vilken tandläkare eller tandhygienist du väljer att gå till.

Kontakta oss:

Åsundagården

Adress: vinnegarnsvägen 2, 745 71 Enköping

Resultatsenhetschef

Helen Lundgren
Telefon: 0171-62 62 95
E-post: helen.lundgren@enkoping.se

Sjuksköterska

Telefon: 0171-62 69 84 (vardagar)
Omvårdnadspersonalen
Telefon: 0171-62 65 17