Försäk­ringar

Kommunen försäkrar barn och elever i förskolan och skolan. Försäkringar finns också för andra typer händelser som ger skador.

Enköpings kommun har en kollektiv olycksfalls­försäkring hos Protector Försäkring för barn, elever och andra grupper enligt försäkringsbeskedet inom kommunens verksamhetsområden.  

Kommunen har också andra försäkringar som kan täcka en enskild skada om det beror på kommunen att skadan har skett. Det kan vara om bilen går sönder av en grop i gatan eller om en skada uppstår på grund av översvämning. Alla skador utreds av kommunens försäkringsansvarige i samarbete med försäkringsbolagen om kommunen är skyldig att ge ersättning eller inte

Vanliga frågor

Alla barn i kommunal verksamhet i förskolor, daghem, skolor är försäkrade dygnet runt. Vid olycksfall anmäler du skadan till Protector Försäkring.

Sök upp läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan så barnet blir undersökt. Spara alla kvitton i originalform. Anmäl skadan till Protector Försäkring 08-410 637 00. Du kan också fylla i blanketten och skicka in till Protector Försäkring.

Alla villkor om olycksfallsförsäkring inom förskola och skola kan du läsa om i försäkringsbeskedet under fördjupad information.

Om du har halkat omkull för att vägen inte var sandad krävs att kommunen har missat att sanda ett gångstråk eller gata som vi ansvarar för. Då kan du få ersättning. Vi måste dock få en chans att hinna att ploga och sanda. Går du ut under ett kraftigt snöfall gör du det på egen risk eftersom vi då  inte hinner ploga överallt.

​I de fall där kommunen har ansvar för gatan och vet om skadan men inte har åtgärdat detta inom en viss tid  finns möjlighet att få ersättning för en sönderkörd bil. Omständigheter som påverkar om du har rätt till ersättning är hastighetsbegränsningen på gatan, gropens storlek och vilken hastighet du har framfört din bil i.

Du ska i första hand ringa vår jour för att få hjälp. Därefter ska du alltid anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. Anser en skadeutredning att kommunen inte uppfyller våra åtagandenkan du få ersättning från kommunens försäkringsbolag.

Fördjupning

Mer om försäkringar på externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?