God man eller vårdnads­havare

En god man hjälper personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp att sköta sin ekonomi med mera. En särskilt förordnad vårdnadshavare tar över föräldrarnas juridiska ansvar för barnet, men barnet bor inte hos dig.

Som god man hjälper du personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp att sköta sin ekonomi, få rätt vård eller boende eller olika bidrag med mera. Du kan också bli god man för ensamkommande barn.

Har du som bor i Enköpings kommun själv behov av en god man eller är intresserad av att ha ett uppdrag som god man du kan anmäla ditt intresse till kommunen. Det är Uppsala kommun som hanterar frågor om god man för kommunerna i Uppsala län.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare kan du hjälpa och stödja ett barn utan att ha ansvar för den dagliga omsorgen. Du ser till att barnet får det som det behöver. Vad det kan vara eller omfattningen beror på barnets behov, ålder och boendesituation. Ofta är uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare aktuellt för ensamkommande barn. Du kan anmäla ditt intresse att bli särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV).

Vanliga frågor

​Sedan en tid tillbaka så är det Uppsala kommun som svarar på frågor angående god man och överförmyndarförvaltningen. Du hittar kontaktuppgifter på deras webbplats.

Läs mer om överförmyndarförvaltningen på Uppsala kommuns webbplats

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Vi gör en utredning och bedömer om du är lämplig, men det är en domstol som beslutar om du får uppdraget. I utredningen kan vi bland annat titta på din livssituation, dina personliga förutsättningar och egenskaper, uppgifter från personer som känner dig eller barnet, om du har uppgifter i socialtjänstens register i kommuner du bott i och om du har uppgifter i polisens misstanke- och belastningsregister.

​Som särskilt förordnad vårdnadshavare tar du över föräldrarnas juridiska ansvar, men barnet bor inte hos dig. I uppdraget ingår att ha regelbunden kontakt med det familjehem, hemmet för vård och boende (HVB) eller stödboendet där barnet bor och se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet. Om det är möjligt ska du hjälpa barnet att ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga i Sverige eller utomlands. Du ansvarar också för barnets ekonomi. I ansvaret ingår till exempel att ansöka om barnbidrag, studiebidrag och att skriva under handlingar där vårdnadshavarens namnteckning behövs.

​När du har tagit emot ett barn ger vi dig råd, stöd och annan hjälp som du behöver. Du får ersättning för uppdraget. Ersättningen är 200 kronor i timmen och är begränsad till tio timmar per månad. Om du behöver ersättning utöver de tio timmarna måste du i förhand ansöka om det hos Socialförvaltningen i Enköping.

​Uppdraget pågår så länge barnet har behov av dig som särskilt förordnad vårdnadshavare. Det kan handla om några månader upp till flera år. Uppdraget upphör alltid när barnet fyller 18 år, om du själv vill avsluta uppdraget, om det visar sig att du inte är lämplig i rollen som särskilt förordnad vårdnadshavare och när barnets biologiska föräldrar kommer till Sverige. Då återgår vårdnaden till föräldrarna. Det är en domstol som beslutar om när uppdraget ska upphöra, förutom när barnet blivit myndigt.

​Vi har alltid behov av särskilt förordnade vårdnadshavare till barn i olika åldrar. Välkommen att anmäla ditt intresse.

Anmäl intresse för att bli särskilt förordnad vårdnadshavare

Om du har bekymmer kan det vara många som oroar sig. Då kan det vara bra att träffas. I Nätverkslaget hjälper vi dig att bjuda in de viktiga personerna i ditt liv för att skapa bra samtal. Det kan öka delaktigheten, skapa förståelse och ge hopp om nya möjligheter i en svår situation.

Läs mer om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

Fördjupning

Relaterade sidor om god man eller vårdnadshavare

Mer om god man eller vårdnadshavare på externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?