Boende och boende­stöd

Du som har en psykisk funktions­nedsättning och behöver stöd i vardagen kan ansöka om boende­stöd. Det finns också flera boenden för dig som behöver särskild service av någon anledning.

Det kommunala boendestödet styrs av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS). Det är kommunens biståndshandläggare som utreder och fattar beslut om du kan få boendestöd.

Vi stöttar dig som kan ha svårt att få vardagen att fungera. Det kan av olika anledningar vara svårt att sköta hemmet, komma ut, ordna kontakter med myndigheter, passa tider eller annat som är viktigt i ditt liv.

Vi kan inte göra det åt dig, men tillsammans med dig. Vi kan gemensamt skapa rutiner som gör att din vardag fungerar bättre och vi planerar tillsammans hur du ska kunna nå målen.

Vi som är boendestädjare arbetar aktivt med dig utifrån ditt beslut och de mål som är kopplade till beslutet. Vi arbetar tillsammans aktivt med delmål, rutiner och uppföljning.

Målet är att du blir så självständig som möjligt.

Vanliga frågor

I en bostad med särskild service har du egen lägenhet, tillgång till gemensamma utrymmen, individuellt anpassat stöd i vardagen och personal dygnet runt.

Ja, kommunens nätverkslag kan hjälpa dig att kalla till ett nätverksmöte. Om du har bekymmer kan flera personer i din närhet bli inblandade och berörda på olika sätt.

Om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

​Sedan 2017 gäller anhörigbehörighet. Det innebär att du som anhörig kan företräda en familjemedlem. Du kan till exempel ansöka om bidrag, betala räkningar eller kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om hjälp och stöd för din närstående.

Om anhörigbehörighet

Fördjupning

Relaterade sidor till boende och boendestöd

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen