Val av hemtjänst - privat eller kommunal

Du som har rätt till hemtjänst har möjlighet att välja om du vill ha en kommunal eller en privat utförare.

Om du väljer ett företag som enbart utför serviceinsatser står kommunen för hemsjukvården, om du har behov av det.

Undantag

Några insatser berörs inte av kundvalet utan utförs alltid av kommunen:

 • Hemsjukvård utan beslut om hemtjänst
 • Nattinsatser 22.00–07.00
 • Kommunrehab
 • Enbart trygghetslarm.

Hemtjänst består av personlig omvårdnad och eller serviceinsatser och du kan få hjälp dygnet runt:

Personlig omvårdnad

Hit räknas exempelvis hjälp med:

 • att äta och dricka
 • att sköta personlig hygien, klä och förflytta dig
 • promenader
 • att bryta isolering
 • insatser för att du ska känna dig trygg och säker
 • ledsagning
 • avlösning av dina anhöriga

Serviceinsatser

Praktisk hjälp med hemmets skötsel, till exempel:

 • tvätt och enklare klädvård
 • städning
 • hjälp med olika inköp
 • att göra ärenden på bank
 • laga mat
 • hämta färdiglagad mat

Hemsjukvård

Med kommunal hälso- och sjukvård menas den vård som bedöms överstiga 14 dagar och där du inte själv kan ta sig till en vårdcentral, så kallad hemsjukvård.

Den kommunala vården är bemannad dygnet runt med omvårdnadspersonal och sjuksköterskor.

Hemsjukvård gör det möjligt för dig som har en långvarig sjukdom att vårdas hemma.

Privat utförare

För att privata utförare ska kunna erbjuda dig sina tjänster måste de först godkännas av kommunen.

Det är kommunen som bestämmer vilka krav de måste uppfylla. Kommunen har också ansvar för att de godkända utförarna följer avtalet.

Kommunal utförare

Införandet av kundval gör den kommunala hemtjänsten och hemsjukvården tillgänglig för dig, oavsett var i kommunen du bor.

Valet

Kundval innebär att du får störrevalfrihet och ökat inflytande över hur och av vem insatserna ska utföras. Du måste inte välja. Om du avstår från att göra ett aktivt val får du insatserna utförda av kommunen, Aleris, Attendo, Allas vård och omsorg eller Enköpings kommun enligt ett rullande schema.

Så här går det till

När det är dags för dig att välja får du information av kommunen om hur valet går till, vilka utförare du har att välja bland och vad de kan erbjuda. Informationen finns som tryckt material och på kommunens hemsida. Till din hjälp har du din biståndshandläggare som kan svara på frågor och förse dig med den information du behöver. Är du inte nöjd med ditt val är du välkommen att byta. Ta då kontakt med din biståndshandläggare som hjälper dig.

Kommunens ansvar

Det är kommunfullmäktige som har beslutat att Enköpings kommun ska ha kundval inom hemtjänsten och hemsjukvården. Det är dock fortfarande vårdoch omsorgsnämnden som har ansvar för verksamheten. Kundvalet påverkar inte på något sätt din rätt till stöd och omsorg. Oavsett om du väljer kommunen, privat utförare eller ickevalsalternativet är avgiften densamma.