Rehab­ilitering och hjälpmedel

Du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt trots funktions­nedsättningar, med eller utan hjälpmedel.

Rehabiliterings­verksamheten vänder sig till dig som har svårigheter och problem i hemmet eller i närmiljön. Det kan handla om förflyttningar, personlig vård eller andra situationer som gör att du har svårt att klara din vardag. Målet är att du ska känna dig trygg och säker hemma och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Inom rehab arbetar arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Hembesök är kostnadsfria.

Vanliga frågor

Ring kommunens kontaktcenter så lotsar de dig vidare till den arbetsterapeut eller fysioterapeut som arbetar i ditt bostadsområde.

Telefonnummer till kontaktcenter: 0171-62 50 00

Ring kommunens kontaktcenter så lotsar de dig vidare till den arbetsterapeut eller fysioterapeut som arbetar i ditt bostadsområde.

Telefonnummer till kontaktcenter: 0171-62 50 00

Hjälpmedel varierar från kommun till kommun beroende på vilka prioriteringar som har gjorts. Tekniska hjälpmedel är till för att tillgodose dina grundläggande behov i vardagen, i hemmet och närmiljön. De är lån. ​Elrullstol är avgiftsbelagd annars är hjälpmedel gratis för dig som bor i Enköpings kommun till ditt boende och dess närmiljö. Avgifter tas ut från besökare, som inte är skrivna i Enköpings kommun och i de fall du som bor i kommunen önskar dubbelutrustning till sommarstuga eller resor.

Se hela lista över hjälpmedel vid funktions­nedsättning

Kontakta din arbetsterapeut. Hjälpmedel som du inte längre har behov av ska lämnas tillbaka och ni kan komma överens om hur det enklast ska gå till.

Kontakta din arbetsterapeut. Reparation utförs alltid av arbetsterapeut eller av tekniker från Hjälpmedel Uppsala län (HUL).

Sedan 2017 gäller anhörigbehörighet. Det innebär att du som anhörig kan företräda en familjemedlem. Du kan till exempel ansöka om bidrag, betala räkningar eller kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om hjälp och stöd för din närstående.

Läs mer om anhörigbehörighet

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?