Arbetsterapeut och fysioterapeut

Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter kan hjälpa till att hitta lösningar som kan underlätta i ditt dagliga liv.

Arbetsterapeut

Kommunens arbetsterapeuter vänder sig till dig som är över 17 år. Arbetsterapeuten hjälper dig med råd och tips på hur du kan anpassa dina vardagliga aktiviteter och hjälper till att prova ut hjälpmedel för att underlätta din vardag.

Det spelar ingen roll om du bor i eget eller i särskilt boende och alla insatser utformas tillsammans med dig och utifrån din hemmiljö.

Arbetsterapeuterna samarbetar bland annat med kommunens fysioterapeuter, hemtjänst och omvårdnadspersonal.

Fysioterapeut

Av fysioterapeuten kan du få råd och stöd om hur du förbättrar eller behåller dina funktioner för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Fysioterapeut är den nya yrkesbeteckningen på sjukgymnast. Kommunens fysioterapeuter vänder sig till dig som är över 17 år om du inte klarar att ta dig till primärvården eller till privat fysioterapeut.

Fysioterapeuten kan hjälpa dig att prova ut ett lämpligt gånghjälpmedel om du har behov av det. Det spelar ingen roll om du bor i eget boende eller i särskilt boende. Stödet utformas efter din boendemiljö.

Fysioterapeuterna samarbetar bland annat med kommunens arbetsterapeuter, hemtjänst och omvårdnadspersonal.

Kontakt:

Ring kommunens kontaktcenter så lotsar de dig vidare till den arbetsterapeut eller fysioterapeut som arbetar i ditt bostadsområde. Telefon: 0171-62 50 00.