Arbets­terapeut och fysio­terapeut

Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter kan hjälpa till att hitta lösningar som kan underlätta i ditt dagliga liv.

Kommunens rehabilitering är till för dig som är över 21 år och bosatt i Enköpings kommun. Våra insatser utgår ifrån vad du behöver hjälp med i hemmet för att känna dig trygg och kunna bevara eller öka dina aktivitets- och funktionsförmågor.

Mål och syfte

Verksamhetens mål är att ge dig möjligheten att leva ditt liv, även om du har funktionsnedsättningar. Vi strävar efter att alla ska leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt, med eller utan hjälpmedel. Syftet är att öka möjligheten för dig att bo kvar i ditt hem, öka din självständighet och trygghet, bland annat genom anpassningar eller handledning i hemmet.

Rehabenheten

Inom rehabenheten arbetar legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi arbetar i nära samarbete med hemtjänst, sjuksköterskor och biståndshandläggare.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Aktivitets- och funktionsbedömning
  • Träning på förflyttning inne och ute
  • Utprovning av hjälpmedel
  • Träning och aktiviteter i dagliga livet (vardagssysslor)
  • Anpassning av bostad
  • Rådgivning och information
  • Utbildning av vårdpersonal

Arbetsterapeut

Kommunens arbetsterapeuter vänder sig till dig som är över 17 år. Arbetsterapeuten hjälper dig med råd och tips på hur du kan anpassa dina vardagliga aktiviteter och hjälper till att prova ut hjälpmedel för att underlätta din vardag.

Det spelar ingen roll om du bor i eget eller i särskilt boende och alla insatser utformas tillsammans med dig och utifrån din hemmiljö.

Arbetsterapeuterna samarbetar bland annat med kommunens fysioterapeuter, hemtjänst och omvårdnadspersonal.

Fysioterapeut

Av fysioterapeuten kan du få råd och stöd om hur du förbättrar eller behåller dina funktioner för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Fysioterapeut är den nya yrkesbeteckningen på sjukgymnast. Kommunens fysioterapeuter vänder sig till dig som är över 17 år om du inte klarar att ta dig till primärvården eller till privat fysioterapeut.

Fysioterapeuten kan hjälpa dig att prova ut ett lämpligt gånghjälpmedel om du har behov av det. Det spelar ingen roll om du bor i eget boende eller i särskilt boende. Stödet utformas efter din boendemiljö.

Fysioterapeuterna samarbetar bland annat med kommunens arbetsterapeuter, hemtjänst och omvårdnadspersonal.

Kontakt

Ring kommunens kontaktcenter så lotsar de dig vidare till den arbetsterapeut eller fysioterapeut som arbetar i ditt bostadsområde.

Telefonnummer till kommunens kontaktcenter: 0171-62 50 00