Stöd till anhöriga

Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som anhörig får det stöd du behöver.

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Det framgår av 5 kap.10 § Socialtjänstlagen. Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska din psykiska och fysiska belastning.

Anhörig är du som vårdar eller stödjer en annan person i din familj eller närhet. Du som anhörig kan vara ett barn, ett syskon, en förälder till en person med psykisk eller fysisk sjukdom/funktionsnedsättning, samt till personer med missbruks-, beroendeproblem.

Det finns stöd på olika ställen i kommunen. Kontakta kommunens kontaktcenter för information om vilket stöd som finns för dig.

Vanliga frågor

Nej, man behöver inte bo tillsammans med den man stödjer.

Du kan få information om möjligheter och villkor för att få stöd. Du kan också få stödjande samtal, rådgivning, utbildning och avlösning. Du kan gå med i en anhöriggrupp eller vara med i hälsofrämjande aktiviteter.

​Det är din närstående som söker insatsen hos bistånds­handläggare. Om du har ett biståndsbeslut kan du ringa din hemtjänstutförare och boka tid. Det kostar ingenting upp till tolv timmar per månad.

Fördjupning

Relaterade sidor för stöd till anhöriga

Mer om stöd till anhöriga på externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?