Stöd­personer och volontärer

Om din livssituation gör att du behöver stöd finns anpassade insatser: Anhörigstöd, kontaktperson, ledsagare, fixartjänst eller stöd från en volontär. Du kan också själv göra en insats för en medmänniska.

Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som anhörig får det stöd du behöver.

Om du vårdar och stödjer en vuxen närstående kan du få avlösning i hemmet.

En kontaktperson fungerar som en vän som du som vuxen med funktionsnedsättning kan dela intressen och göra saker tillsammans med.

Du som har en psykisk eller fysisk funktions­nedsättning kan ansöka om ledsagare för att komma ut i närmiljön.

Som volontär gör du en frivillig insats för en medmänniska. Du kanske själv behöver sällskap eller stöd att komma ut och göra ärenden och kan då genom oss få kontakt med en volontär.

Fixartjänsten finns till för att minska risken för fallolyckor genom att du får hjälp exempelvis med att byta glödlampa och slipper klättra på en stol eller stege.

Vanliga frågor

Vad hjälper anhörigkonsulenten till med och har personen tystnadsplikt?

En anhörigkonsulent kan lyssna, ge råd och stöd enskilt eller i grupp och har tystnadsplikt.

Hur får jag som anhörig avlösning och vad kostar det?

​Det är din närstående som söker insatsen hos bistånds­handläggare. Om du har ett biståndsbeslut kan du ringa din hemtjänstutförare och boka tid. Det kostar ingenting upp till tolv timmar per månad.

Hur får jag en kontaktperson och vad kan vi göra?

För att få en kontaktperson ska du kontakta en biståndshandläggare genom vård- och omsorgsförvaltningen. Insatsen är kostnadsfri. Det finns inga bestämmelser kring vilka aktiviteter som kontaktpersonen ska ta med dig på. Det viktiga är att ni träffas och umgås, och att du får möjlighet att komma ut och göra saker med din kontaktperson.

Hur kan jag bli kontaktperson?

Om du vill arbeta som kontaktperson inom kommunen kan du kontakta arbetsledaren för kontaktpersoner genom kommunens kontaktcenter på telefon: 0171-62 50 00.

Hur får jag en ledsagare och vad kan vi göra?

Ledsagarservice är en insats som kräver ett beslut från kommunens biståndsavdelning. Du kan få en ledsagare när du inte kan ta dig till olika aktiviteter på egen hand. En ledsagare hjälper dig att komma ut i närmiljön och delta i samhälls­livet på egna villkor. Syftet med ledsagar­s­ervice är att du ska få komma ut bland andra människor, göra besök hos vänner, delta i fritidsaktiviteter och kulturliv eller komma ut och promenera.

Hur blir jag volontär och vad får jag göra?

Du kontaktar volontärsamordnaren på e-post sirpa.huisman@enkoping.se eller telefon 0171-62 56 59. Vi bokar en tid för samtal och kort intervju, då du även skriver på tystnadslöftet. Mötet tar 30-40 minuter. Som volontär får du själv välja vilka uppdrag du ska ställa upp med. Alla volontärer skriver på ett tystnadslöfte innan man börjar sitt uppdrag som volontär. Du kan inte få ekonomisk ersättning då volontäruppdraget är helt ideellt. ​Vi har heller ingen budget för att betala egna utlägg.

Vem kan få hjälp av fixaren och vad kostar det?

Fixartjänsten finns till för att minska risken för fallolyckor i hemmet. Alla som vill ska kunna bo kvar i sitt eget hem så länge det är möjligt. Kommunens vision är att alla äldre ska leva i en bra miljö, känna trygghet och ha ett meningsfullt liv. Fixartjänst hjälper dig som är över 70 år, som bor i Enköpings kommun och inte har hemtjänst. Tjänsten är kostnadsfri. Ring fixaren Annelie Andersson för att boka tid eller tala in ett meddelande på telefonsvararen. Måndag till fredag klockan 8 till 16. Telefon: 0171-62 55 40.

Vad kan fixaren hjälpa mig med?

Du kan få hjälp med enklare monteringsarbeten som kräver att du måste klättra på en stol eller stege. Du kan exempelvis få hjälp med att byta gardiner eller glödlampor, hänga upp tavlor, kontrollera din brandvarnare och byta batterier, sandning på vintern (inte snöskottning) eller hjälp med att flytta lättare möbler. Du kan tyvärr inte få hjälp med borrning.

Kan jag hjälpa närstående som inte själva kan söka hjälp?

Sedan 2017 gäller anhörigbehörighet. Det innebär att du som anhörig kan företräda en familjemedlem. Du kan till exempel ansöka om bidrag, betala räkningar eller kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om hjälp och stöd för din närstående.

Anhörigbehörighet

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?