Anhörig­stöd

Stöttar du någon som är lång­varigt sjuk, äldre eller har en funktions­nedsättning?

Är du en av Enköpings alla anhöriga som stöttar någon älskad, en vän, ett barn eller ett syskon? Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Du som stöttar och hjälper är anhörig och kan även vara någon utanför familjekretsen, till exempel en vän eller granne.

Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet men det är lätt att glömma bort sig själv när man har en närstående som behöver stöd i vardagen. Även du som anhörig kan behöva och har rätt till stöd. Därför är du välkommen till anhörigcentrum. Vi kan tillsammans med dig se vad just du behöver.

Anhörigkonsulent

I kommunen finns en anhörig­konsulent som kan vägleda dig och ge stöd, enskilt eller i grupp. En anhörig kan även vara någon utanför familjekretsen, till exempel en vän eller granne. Anhörigkonsulenten lyssnar, ger information, råd
och stöd under enskilda samtal eller i grupp. Vi hjälper dig hitta rätt i kontakten med myndigheter och med vård och omsorg.

Kontakta anhörigkonsulenten för att se vilket stöd som passar dig.

Siv Bergström
Telefon: 0171-62 56 88
E-post: siv.bergstrom@enkoping.se

Film om anhörigstöd

Karins man har fått en stroke och familjesituationen blir jobbig. Då kontaktar hon anhörigkonsulenten.

Film - kom ihåg att slå på ljudet (längd 1 minut)

Lyssna

Hör när anhörig­konsulenten blir inter­vjuad om sitt uppdrag av Omnia daglig verksamhet.

Lyssna - kom ihåg att slå på ljudet (längd 10 minuter)