Vägarbeten och fel på vägar

Läs om pågående vägarbeten, asfalteringar eller ombyggnationer eller anmäl fel på vägar eller trasiga gatlyktor till kommunen.

​Aktuella vägarbeten och drift­störningar

Vi informerar om vägarbeten och avstängda gator genom skyltning på plats. Vid större arbeten skriver vi om det på vår webbplats.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för de flesta vägarna inom tätorterna och ​Trafikverket ansvarar för de större genomfartslederna och de flesta enskilda vägarna.

Arbete med att asfaltera vägar

​Vi asfalterar inte på en gång när vi lagat en väg. Gruset måste packas ihop och fyllas på några gånger innan vi asfalterar. Om vi asfalterar på en gång kommer vägen att sjunka ner och bli ojämn. Några dagar innan vi asfalterar kontrollerar eller byter vi även brunnslock.

Fel på vägar

När du hittar fel som behöver rättas till på vägarna runt om i  Enköping kan du felanmäla det.  Med din hjälp blir felen synliga för oss. Då är det också lättare att snabbt rätta till felet.

Oftast är det kommunen som ansvarar för vägar och gator i tätbebyggda områden. Vägarna utanför tätorterna är  Trafikverkets. Det är kommunen och Trafikverket som ansvarar för att sanda bilvägarna.

Anmäl trasiga gatlyktor

Anmäl gärna trasiga gatlyktor till oss. Vi kontaktar sedan vår entreprenör som ska laga den inom 35 dagar. Är det ett större område som saknar belysning kommer vi ut så fort vi kan.

Anmäl hål i vägar

Det blir alltid hål i vägarna efter vintern. När vi har tagit upp sanden efter vintern lagar vi hålen. Är det ett stort och djupt hål lagar vi det så fort som möjligt. Du får gärna anmäla hål i gatan till oss.

Relaterad information