Matematik

Har du betyget F i någon kurs kan du under gymnasietiden göra en prövning för ett högre betyg.

Kursen Matematik 1a har du möjlighet att dela upp i två delar. Det är därför viktigt att du vid anmälan anger vilken del av kursen som du vill pröva, del 1 eller del 2. Du får även pröva hela kursen vid ett och samma tillfälle om du vill.


VECKA

DATUM

ÄMNE

SISTA ANMÄLAN

TID OCH PLATS

45

Torsdag

8 november

Alla kurser i matematik

25 oktober
*6 november är sista inlämningsdag av uppgifter

Aulan klockan 13-16

2

Fredag

11 januari

Alla kurser i matematik

19 december
*9 januari är sista inlämningsdag av uppgifter

Aulan klockan 9-12

*Innan du får göra en prövning i matematik ska du jobba med inlämningsuppgifter. Dessa uppgifter ska lämnas in till ansvarig lärare minst två dagar innan prövningstillfället och du får därefter besked om prövningen är aktuell för dig. Både prövningsuppgifter och ansvariga lärare för respektive kurs hittar du i matterummet i Teams.

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun