Matematik

Har du betyget F i någon kurs kan du under gymnasietiden göra en prövning för ett högre betyg.

Kursen Matematik 1a har du möjlighet att dela upp i två delar. Det är därför viktigt att du vid anmälan anger vilken del av kursen som du vill pröva, del 1 eller del 2. Du får även pröva hela kursen vid ett och samma tillfälle om du vill.


VECKA

DATUM

ÄMNE

SISTA ANMÄLAN

TID OCH PLATS

2

Fredag

11 januari

Alla ämnen

19 december
*9 januari är sista inlämningsdag av uppgifter

Aulan klockan 9-12

9

Torsdag

28 februari

Alla ämnen

11 februari
*26 februari är sista inlämningsdag av uppgifter

Aulan klockan 13-16

17

Onsdag
24 april

Alla ämnen

8 april
*22 april är sista inlämningsdag av uppgifter

Aulan klockan 9-12

24

Måndag
10 juni

Alla ämnen

27 maj
*4 juni är sista inlämningsdag av uppgifter

Aulan klockan 13-16

35

Måndag
26 augusti

Alla ämnen

11 juni
*22 augusti är sista inlämningsdag av uppgifter

Aulan klockan 9-12


*Innan du får göra en prövning i matematik ska du jobba med inlämningsuppgifter. Dessa uppgifter ska lämnas in till ansvarig lärare minst två dagar innan prövningstillfället och du får därefter besked om prövningen är aktuell för dig. Både prövningsuppgifter och ansvariga lärare för respektive kurs hittar du i matterummet i Teams.

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun