Vård och omsorg

Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer som har funktionsvariationer.

Foto på en elev på vård- och omsorgsprogrammet tar blodtrycket på en annan elev.

Sunda levnadsvanor

Livslångt lärande

Som elev på vård- och omsorgsprogrammet bör du ha siktet inställt på hälsa, friskvård och sunda levnadsvanor. Hos oss får du bland annat lära dig hur du bemöter och stöttar männikor i olika situationer, som till exempel i olika hälsosammanhang och när hälsan sviktar. Utbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskaper i hälso- och sjukvård samt socialtjänst och du kan börja arbeta direkt efter gymnasiet inom ett flertal områden inom vårdyrket.

Arbete direkt eller högre utbildning

Efter din examen är du behörig undersköterska och efterfrågad på många arbetsplatser. Behovet av utbildad personal är stort inom kommun och landsting, som är de största arbetsgivarna. Även antalet privata vårdgivare ökar. På vård- och omsorgsprogrammet är det möjligt att skaffa behörighet för högskolestudier. Du kan fortsätta din utbildning inom vård och omsorg men programmet ger även behörighet till helt andra utbildningar.

Personlig utveckling

Vi arbetar för att du ska ta eget ansvar för din utbildning. Stor vikt läggs vid din personliga utveckling, din självständighet, ditt självförtroende och din sociala kompetens. I utbildningen ingår temaarbeten där du arbetar i grupp. I ett tema ingår flera av de ämnen du läser. Som träning inför arbetslivet använder vi oss av problemlösande undervisning. Där utgör du och de kamrater som ingår i din grupp den viktigaste basen i arbetet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under dina tre år på vård- och omsorgsprogrammet genomför du minst 15 veckors praktik, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, inom olika vårdområden. Du får därigenom en god inblick i vad arbetet inom vårdsektorn innebär.

Hälsointyg krävs för praktik

För att minska spridningen av vissa smittsamma sjukdomar, har region Uppsala beslutat att det krävs ett giltigt hälsointyg för samtliga elever som ska ut på praktik inom vård och omsorg. Det är skolan, tillsammans med eleven som ansvarar för att det finns ett giltigt hälsointyg när den kliniska praktiken påbörjas. I vissa fall krävs uppföljning av vaccinationsläget eller kompletteringar av vacciner för att kunna gå ut på praktik.

Det är viktigt att i god tid se till att ett godkänt hälsointyg finns. Om praktiken inte kan genomföras kan utbildningen i sin helhet inte godkännas.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel på vårdutbildningar där kommuner, utbildningssamordnare, arbetsgivare och fackliga organisationer samverkar för att öka kvaliteten på utbildningarna. Det innebär att du som utbildar dig inom Vård- och omsorgscollege får den kompetens som arbetsgivarna vill ha. Efter utbildningen får du ett diplom som är meriterande när du söker jobb.

Westerlundska gymnasiet är med i Vård- och omsorgscollege.