Fortsatta distansstudier på WGY

publicerad:

Efter ett regeringsbeslut kommer fjärr- och distansundervisningen på Westerlundska gymnasiet att fortsätta till och med den 24 januari.

Regeringen beslutade i början av december att landets gymnasieskolor skulle övergå till fjärr- och distansundervisning från och med måndag den 7 december till och med den 6 januari. Syftet var att minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken.

I fredags fattades beslutet att fjärr- och distansundervisningen ska fortsätta till och med den 24 januari.

Det innebär för Westerlundska gymnasiets del att merparten av all undervisning fortsätter att ske via fjärr- och distansundervisning.

Undantag från distansundervisningen kommer att göras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det handlar till exempel om praktiska moment i utbildningar och examinationer/prov som inte kan genomföras på distans eller skjutas upp.

Gymnasiesärskolan och de individuella programmen är undantagna från det allmänna kravet på fjärr- och distansundervisning.

Alla elever på WGY kommer att få information om vad som gäller för just dem av skolledningen på WGY.