Elevresor

Är du antagen till gymnasiet och har minst sex kilometer mellan bostad och skola kan kommunen hjälpa dig med elevresor. Du ansöker om elevresor på kommunens hemsida.

På kommunens hemsida kan du få mer information och ansöka om elevresor

Där kan du även hitta information om

  • Ansökan om UL-skolkort
  • Reseersättning
  • Inackorderingstillägg
  • Tidtabeller

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun