Introduktions­programmen

Introduktionsprogrammen ger dig som inte är behörig till ett nationellt program möjlighet till individuellt anpassad utbildning.

Foto på elev och lärare på introduktionsprogrammen.

Utbildning efter dina behov

Introduktionsprogrammen ger dig som inte är behörig till ett nationellt program en möjlighet till en individuellt anpassad utbildning.

På introduktionsprogrammen bedrivs utbildningen som heltidsstudier, precis som på ett nationellt program. När du går på introduktionsprogrammen kommer du ha en individuell studieplan där innehållet styrs utifrån dina behov och intressen. I studieplanen specificeras vilka ämnen du väljer att läsa för att nå den behörighet du eftersträvar. Hos oss läser du ämnen från grundskolan för att sedan kunna söka till ett nationellt program, eller om ditt mål är att komma ut i arbetslivet.

Du studerar i din egen takt och vi utgår från dina egna förutsättningar. Hos oss kan du läsa i upp till tre år.

Att gå på ett av våra introduktionsprogram leder till en god grund för fortsatt utbildning på gymnasienivå eller en introduktion till arbetslivet.

Kontakt och besök oss

Du kan givetsvis kontakta oss om du har några frågor om programmet. Det går också bra att besöka oss på våra informationskvällar och på öppet hus som vi anordnar varje år för elever i årskurs 9.

Inriktningar för introduktions­programmen

Individuellt alternativ, IMA

IMA utformas efter dig och dina behov. Programmet hjälper dig som elev vidare till fortsatt utbildning, en yrkesintroduktion eller arbetsmarknaden. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du saknar betyg i, delar av gymnasieskolans kurser, andra motivationsinsatser eller praktik.

Programinriktat val, IMV

IMV syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program. Målet är att du så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. Det kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Yrkesintroduktion, IMY

IMY är en möjlighet för dig som inte är behörig för ett yrkesprogram att få en yrkesinriktad utbildning. Syftet med utbildningen är att underlätta etableringen på arbetsmarknaden.

Språkintroduktion, IMS

IMS är till för dig som är nyanländ i Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till program inom gymnasieskolan, eller annan utbildning

Elever berättar om programmet

Foto på elev.

Gulcherhra Baigy, elev på introduktionsprogrammen.

Hur tycker du det är att vara elev på introduktionsprogrammet?

– Jag trivs jättebra med både lärare och personal. Jag har läst här i ungefär sju månader nu och programmet är två år.

Vad har du lärt dig på ditt program?

– Jag lär mig svenska, matematik, engelska, teknik och modersmål.

Vilken användning kommer du ha av din utbildning framöver?

– Jag vet att jag vill arbeta med it i framtiden. Det krävs 12 ämnen för att komma in på gymnasiet och nu har jag läst 6. Matematik och engelska är viktiga ämnen om man vill läsa it och även teknik.

Vad är skillnaden mellan att gå i grundskolan och på gymnasiet?

–Jag har inte gått grundskola i Sverige utan i Afghanistan. Det är en stor skillnad att komma till Sverige och lära sig svenska, och förstå hur den svenska skolan fungerar.

Vad vill du säga till elever som har sitt gymnasieval framför sig?

– Det viktigaste är att lära sig svenska till att börja med. Alla ämnen är viktiga, men vill du läsa vidare och är intresserad av it är engelska, matematik och teknik bra att kunna, säger Gulcherhra.