Blomlådor på gatan

För att du ska få tillstånd att sätta ut blomlådor som trafikhinder måste du själv bo på gatan.

Det är viktigt att de flesta på gatan är positiva till lådorna. Då kan ni tillsammans bygga och bekosta lådorna. Ni måste först ansöka om att få ställa ut blomlådor på gatan hos kommunen, förutsatt att det är dem som ansvarar för gatans skötsel.

När vi har fått din ansökan kontaktar vi dig för att diskutera om gatan passar för att ha blomlådor. Tillsammans bestämmer vi sedan var blomlådorna ska stå.

Alla blomlådor ska se likadana ut

Det ska vara två eller tre stycken lådor med måtten 1x1 meter och 0,5 meter höga. Du får reflexer av kommunen till lådorna. Blomlådorna får stå ute mellan maj och oktober.

Ritning för blomlådor

Det här behöver du:

 • Fyra ben, 75x75, längd 500 mm
 • Tolv sargar, 22x100, längd 100 mm
 • Fyra långa täckribbor, 22x45, längd 1045 mm
 • Åtta korta täckribbor, 22x45, längd 220 mm
 • Tre bottenstödslängder, 38x100, längd 960 mm
 • Botten, nio mm tjock plywoodskiva, 1000x1000
Bild över ritning på hur man bygger en blomlåda. Se beskrivning innan bilden.

Villkor för att få sätta ut blomlådor

Den sökande ansvarar för blomlådorna/trafikhindren

 1. Ansvariga måste vara bosatta på den gata som blomlådor placeras på.
 2. Sikten skall vara fri minst 50 meter på båda sidorna om blomlådorna.
 3. Avståndet mellan blomlådornas grupper ska vara minst 50 meter.
 4. Blomlådorna får inte placeras på eller i direkt anslutning till andra hastighetsdämpande åtgärder.
 5. Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter.
 6. Blomlådorna får inte placeras så att fastighetsinfarter påverkas.
 7. Placering av blomlådor kan göras med två alternativa grupplaceringar se bild nedan. När blomlådorna placeras på gatan skall de boende som är berörda vara överens om utplaceringen.
 8. Blomlådorna får inte flyttas av de boende efter att samhällsbyggnadsförvaltningen godkänt placeringen.
 9. De boende ansvarar på egen bekostnad för att tillverka blomlådor, sätta ut och ta undan dem, skaffa växter och sköta underhåll.
 10. Vid val av växter ska låga växter väljas som inte skymmer sikten.
 11. Avtal för blomlådor som trafikhinder gäller i 3 år.
 12. Blomlådorna får tidigast placeras ut efter att sandsopningen är klar, dock tidigast 1 maj. Blomlådorna ska tas bort av de boende senast 30 september.
 13. För blomlådorna ska en kontaktperson finnas, eller en av denne utsedd ersättare, som kan kontaktas vid problem.

Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om lämplig utsättning av blomlådor och besiktar utplaceringen efter utsättning är klar.

Placering av blomlådor

Du måste placera lådorna så de inte påverkar trafiksäkerheten eller framkomligheten för utryckningsfordon.

Ritning som visar placering av två blomlådor på en gata.

Placering av två blomlådor på en gata.

Ritning som visar placering av tre blomlådor på en gata

Placering av tre blomlådor på en gata.

Relaterad information