Kontakt

Funderar du över något om Enköpings kommun? Tveka inte att kontakta oss!

Enköpings kommun
Kontaktcenter: 0171-62 50 00
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: Enköpings kommun, 745 80 Enköping
Faktureringsadress: Beställar-id (sjusiffrig kod),
Box 924, 745 25 Enköping
Organisationsnummer: 212000-0282

När du kontaktar kommunen via exempelvis e-post eller post så registreras det du skrivit som handlingar i kommunens diarium. Alla medborgare har rätt att begära ut och läsa det du skickat in. I vissa fall är handlingarna skyddade av sekretess. Rätten att begära ut allmänna handlingar är skyddat i svensk lag och kallas för offentlighetsprincipen.

Vanliga frågor

Betalar jag förskoleavgift även på sommaren?

​Ja, det finns ingen avgiftsfri månad. Du betalar samma avgift tolv månader om året. Det gäller även om barnet är sjukt.

Vart vänder jag mig för frågor om sophantering?

Det är VafabMiljö kommunalförbund som har hand om sophanteringen i Enköpings kommun. Du når dem på telefonnummer 020-120 22 20 eller e-post kundservice@vafabmiljo.se. Du kan även hitta mer information här: http://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/enkoping/

Varför ska jag ringa kontaktcenter i mitt bygglovsärende?

Från 2018 ringer du kommunens kontaktcenter när du vill nå byggavdelningen. Byggavdelningen tar inte längre emot telefonsamtal, utan kommunens kontaktcenter tar hand om samtalen för att du snabbare ska få hjälp i ditt ärende.

Läs mer om bygglov här.

Fördjupning