Kontakt

Kontakta oss om du har frågor, vill göra en felanmälan, framföra en synpunkt eller lämna ett klagomål. Antingen löser vi ditt ärende direkt eller så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt avdelning eller person.

Telefontider

Måndag-onsdag: 8-16
Torsdag: 8-18
Fredag: 8-15

Besökstider

Måndag-onsdag: 10-16
Torsdag: 10-18
Fredag: 10-15

Kontakta kommunen via

Formulär

Du kan direkt på vår webbplats fylla i ett formulär och skicka in.

Telefon

Prata med oss på kommunen på telefon: 0171-62 50 00

E-post

Mejla till kommunen på kommunen@enkoping.se.

Besök

Besök oss på kontaktcenter på adressen Kungsgatan 39.

Andra kontaktvägar

Skicka e-post

E-post: kommunen@enkoping.se

Postadress

Enköpings kommun
745 80 Enköping

Märk kuvertet med namn på person, enhet, verksamhet eller förvaltning.

Lämna post

Behöver du lämna post till kommunen finns det brevlådor utanför kontaktcenter på Torggatan 21 och utanför Kungsgatan 39. Brevlådorna töms två gånger om dagen.

Facebook

Här hittar du olika typer av kris- , nöd- och stödnummer. som du kan behöva i en nödsituation. Det kan handla om att du akut behöver göra en felanmälan, behöver komma i kontakt med SOS Alarm, eller göra en akut orosanmälan. Här finns även information om hur du kan kommai kontakt med olika samhällsfunktioner utanför ordinarie kontorstid.

SOS Alarm

Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning.

Telefon: 112

Samhällskris

När du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället.

Telefon: 113 13

Felanmälan

Vid akuta händelser som till exempel hissar som fastnat, vattenläckor och farliga elfel. Ring SOS-alarm.

Telefon: 018-10 60 10

Akut orosanmälan

På fredagar har både kontaktcenter och socialjouren stängt mellan klockan 15 och 16.

Ring för att göra en akut orosanmälan:

Telefon: 0171-62 50 26

Övrig tid när kontaktcenter är stängt, ring socialjouren i Uppsala.

Telefonnummer: 018-15 00 00 (öppen måndag–fredag klockan 16.00–01.00, lördag–söndag samt helgdag klockan 14.00–01.00).

Socialjouren handlägger akuta socialtjänstärenden i samverkan med fältverksamhet, polis och berörda myndigheter efter kontorstid. De bedriver även rådgivning och myndighetsutövning.

Akutmottagningen, Lasarettet i Enköping

Telefon: 0171-41 80 00

1177 Vårdguiden

Telefon: 1177 (dygnet runt)

Polismyndigheten i Uppsala län

Närpolisen i Enköping

Besöksadress: Korsängsgatan 42, Enköping

Telefon: 114 14

Brottsofferjouren i Enköping

Den som har varit utsatt för brott kan få råd och stöd.

Telefon: 0171-262 06 eller 0171-264 15

Öppettider: måndag–fredag klockan 10.00–13.00.

Nationella hjälplinjen

Kostnadsfri psykologisk hjälp.

Telefon: 020-22 00 60

Kvinnofridslinjen

Telefon dygnet runt: 020-50 50 50

Mansmottagningen mot våld i Uppsala, MVU

Telefon: 018-13 46 00

Bris, för barn

Barnens rätt i samhället

Barntelefon: 116 111

Bris, för vuxna

Barnens rätt i samhället

Vuxentelefon: 0771-50 50 50

Röda korset

Jourhavande kompis

Röda korsets jourtelefon för unga.

Telefon: 020-222 444

Kvinnojouren i Enköping

Telefon: 0171-44 02 42

Socialtjänstens reception har öppet för besök måndag till fredag klockan 9.30–15.30. Dag före röd dag klockan 9.30–14. Stängt för lunch klockan 11.45–12.45.

Besöksadress: Källgatan 4–6, Enköping

Postadress: Enköpings kommun, 745 80 Enköping

Märk kuvertet med namn på person, enhet eller verksamhet.

Socialförvaltningens mottagning

Telefon: 0171-62 51 00

Telefontider: måndag, onsdag–fredag klockan 9–11. 

Kontorstid: måndag–fredag klockan 8-16. Dag före röd klockan dag 8–14.

En orosanmälan kan du enkelt göra i vår e-tjänst dygnet runt. Om du registrerar anmälan efter kontorstid hanterar socialförvaltningen den nästkommande vardag. Är anmälan brådskande utanför våra kontorstider gör du till socialjouren (se kontaktuppgifter nedan). 

Obs! Om det är brådskande ärenden ska du alltid göra en muntlig orosanmälan.

Socialjouren hjälper dig kvällar och helger

Ring socialjouren om du behöver akut hjälp av socialtjänsten kvällar och helger. Socialjouren når du bara via telefon.

Telefon: 018-15 00 00

Försörjningsstöd

Du som vill ansöka om försörjningsstöd och inte redan har ett ärende hos oss ringer Försörjningsstöds mottagning. Annars kontaktar du din handläggare.

Telefon: 0171-62 55 20

Telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 9–11. Tisdag klockan 13–15.

Fakturera kommunen

Organisationsnummer

212000-0282

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster Texttelefoni.se, Teletal eller Bildtelefoni.net

Kontakta oss via Texttelefoni.se

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan text och tal, och på engelska mellan text och tal. Den samtalsförmedlande tjänsten möjliggör för personer som kommunicerar via text och personer som använder tal att ringa till varandra. Tjänsten passar även hörselskadade som gärna pratar själva och hörande som har talsvårigheter. Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

SIP: texttelefon@texttelefoni.se
Analog texttelefon: 020-600 600
Telefon: 020-600 650

Det går också bra att använda tjänsten via webbappen som nås via tjänstens hemsida eller mobilappen som finns tillgänglig på Google Play och App Store.

Kontakta oss via Teletal

Teletal är en samtalsförmedlande tjänst för alla som behöver hjälp och stöd i telefonsamtal. De samtalande parterna har direktkontakt med varandra och en samtalstolk ger stöd vid behov, till exempel att med komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att anteckna vad som sägs. Teletal tolkar endast på svenska och tjänsten är kostnadsfri.

Telefon: 020-22 11 44

Kontakta oss via Bildtelefoni.net

Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade.
Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den så mycket du vill. Tjänsten är öppen dygnet runt - året runt.

SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20

Anonymitet och personuppgifter

Du har rätt att vara anonym i kontakten med kommunen. Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte uppger ditt namn eller kontakt­uppgifter för oss. Tänk på att du inte har möjlighet att få någon återkoppling om du väljer att vara anonym.

Rätten att vara anonym gäller gentemot kommunen, vilket innebär att du inte behöver tala om vem du är för att till exempel ställa frågor, begära ut allmänna handlingar eller inkomma med synpunkter.

Om du ändå angivit ditt namn, ringt från ditt telefonnummer eller använt din e-postadress, kan kommunen bli tvungen att lämna ut infor­mationen om den begärs ut av någon annan. Kommunen kan normalt inte neka att lämna ut uppgiften med hän­visning till att personen begärt att få vara anonym, om det inte föreligger någon särskild sekretessgrund. Anonymiteten gäller alltså gentemot kommunen, inte allmänheten.

Det finns dock flera fall då vi behöver veta vem du är för att kunna hantera ditt ärende.

Det gäller till exempel om du vill göra en ansökan eller begära ut handlingar som omfattas av sekretess och bara får lämnas ut till den person som handlingen rör.

När du kontaktar kommunen skriftligt via exempelvis e-post eller post, registrerar vi det du skrivit. Alla har rätt att begära att få läsa det du skickat in. Det beror på att det blir en så kallad allmän handling. I vissa fall är handlingar skyddade av sekretess.

Rätten att begära ut allmänna handlingar är skyddad i svensk grundlag och kallas för offentlighetsprincipen. Detta innebär också att vi ofta måste spara dina personuppgifter. Om dina personuppgifter tillhör ett ärende så kommer uppgifterna hanteras för handläggningen.

Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras och dina rättigheter kan du fråga din handläggare eller läsa på:

Avvikande öppettider och besöksvillkor

Torsdagar före helgdagsafton och dagen före röd dag stänger kontaktcenter klockan 16.