Syssel­sättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få en sysselsättning som ger livskvalitet och gemenskap.

Hitta på sidan

Sysselsättningen finns till för dig som bor i Enköpings kommun och har psykisk ohälsa. Verksam­heten är frivillig och kostnadsfri och bygger på din och andras gemen­samma medverkan. Målet är att öka din livskvalitet genom gemenskap, stöd, sysselsättning eller arbetspraktik.

Syssel­sättningen har verksamheter på Hjälp­medels­­lagret och på Kaptensgatans lego och service.

Du kan delta i till exempel lagerarbete, textilarbete, verkstads- och servicearbete samt arbetsplatspraktik med extra stöd. Du får en ersättning på 5,50 i timmen om du har hab-ersättning, men tänk på att det kan påverka annat ekonomiskt stöd som du har.

Du deltar efter intresse och förmåga. Gör upp det med din handledare. För att delta i verksamheten behöver du ha ett biståndsbeslut från kommunen.

Du ansöker hos via vår blankett utifrån socialtjänstlagen (SoL).