Olje­avskiljare och fordons­tvättar

Du måste installera en oljeavskiljare om din verksamhet kan orsaka oljeföroreningar. Du måste också anmäla byggprojekt och eventuellt miljöfarlig verksamhet.