Hemtjänst

Du kan ansöka om hemtjänst för att få hjälp i hemmet. Det gör att du kan bo kvar hemma, men får stöd och hjälp med bland annat personlig omvårdnad.

Hitta på sidan

Hemtjänsten är individuellt utformad, ska hjälpa dig att känna dig trygg hemma och uppnå socialtjänstlagens intention med skälig levnadsnivå. Det innebär att dina grundläggande behov blir tillgodosedda. Du kan få hjälp med personlig omvårdnad och olika insatser i ditt hem utifrån ditt biståndsbeslut.

Kort fakta

Typ av hemtjänst: Personlig omvårdnad och serviceinsatser

Driftsform: Enskild

Huvudman: Allas vård och omsorg AB

Om Allas vård och omsorg

Kunden står i centrum för verksamheten och kundens tillfredsställelse är målet med verksamheten. Vår grund är principen att alla människor har lika värde, därför heter vi ”Allas vård och omsorg.”  Vi tycker att helheten kring kunden är viktig, därför har vi nära samarbete med övriga sjukvårdsinstanser.

Inom Allas vård och omsorg arbetar vi i små grupper, vilket möjliggör för gruppen att ha tillräcklig kompetens då samma ansikten kommer på besök och kunden får kontinuitet och trygghet.

Vår personal och kompetens

Personalgruppen består av sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträde. Våra medarbetare har lång erfarenhet från äldreomsorg och arbetar utifrån företagets värdegrund: bemötande med respekt, professionalism och flexibilitet.

All personal använder våra arbetskläder och företagets legitimation vilket gör att kunden kan känna sig trygg. Vid nyrekrytering begärs utdrag ur belastningsregistret. Vi har bred språkkunskap.

Förutom svenska pratar vi engelska, tyska, spanska, bosniska, serbiska och kroatiska.

Insatser som utförs

Personlig omvårdnad, service och hemsjukvård dygnet runt alla dagar i veckan i Enköpings kommun.

Så här tycker kunderna

Socialstyrelsen gör en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten som heter "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Från 2022 års enkätundersökning fick Allas vård och omsorg följande resultat:

 • 93 procent positiva svar
 • 3 procent neutrala eller negativa svar

Kort fakta

Adress: Korsängsgatan 38, 749 49 Enköping

Telefon: 0171-37 340, 0171-29 962, och 0171-299 62

E-post: camilla.nilsson3@attendo.se

Typ av hemtjänst: Personlig omvårdnad och serviceinsatser

Driftsform: Enskild

Huvudman: Attendo Sverige AB

Om Attendo hemtjänst

Attendo Sverige AB har bedrivit äldreomsorg på uppdrag av svenska kommunerna sedan 1988 och är idag Nordens största omsorgsföretag med inriktning på äldre och funktionshindrade.

Vi erbjuder omsorg som underlättar äldres och funktionshindrades liv och oberoende. Vårt mål är att våra kunder ska uppleva att vi är professionella, tillförlitliga och ger omtanke i såväl ord som handling. Arbetet ska vara långsiktigt och vara präglat av ett förebyggande syn- och arbetssätt. Vi bygger vårt arbete på SIQ:s (Institutet för kvalitetsutveckling) 13 kvalitetskriterier, där arbete med exempel ständiga förbättringar ingår.

Innan du väljer hemtjänst ska du ha ett biståndsbeslut från kommunen. Om du väljer Attendo i hemtjänsten börjar vi med ett möte där vi får möjlighet att lära känna varandra och kan lättare erbjuda omsorg och service som du önskar. Tillsammans med dig gör vi en genomförandeplan där det framgår vilka insatser som ska utföras och på vilket sätt som du vill ha dem utförda.

Vi arbetar med kontaktmannaskap vilket innebär att du får en namngiven person som kommer att vara den som hjälper dig mest och som du kan vända dig till med frågor och synpunkter.

Vår personal och kompetens

Vår personalgrupp består av sjuksköterska, undersköterskor och vårdbiträden med formell kompetens och många har lång erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst. Inom gruppen finns personal som behärskar svenska, engelska, arabiska, polska, ryska, lettiska, thailändska med flera språk.

Alla våra medarbetare bär Attendos kläder och namnbricka för din säkerhet. Vi arbetar kontinuerligt med vidareutbildning för medarbetarna så att verksamheten har en ständigt pågående utveckling.

Insatser som utförs

Service, omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt alla dagar i veckan i Enköpings kommun.

Tilläggstjänster: gräsklippning, snöskottning, storstädning och fönsterputs. Denna tjänst kan i framtiden utvecklas beroende av dig som kund och vad du önskar få hjälp med utöver ditt biståndsbeslut.

Så här tycker kunderna

Socialstyrelsen gör en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten som heter "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Från 2022 års enkätundersökning fick Attendo följande resultat:

 • 82 procent positiva svar
 • 18 procent neutrala eller negativa svar

Kort fakta

E-post: infovard@continuum.nu

Typ av hemtjänst: Personlig omvårdnad och serviceinsatser

Driftsform: Aktiebolag

Huvudman: Rotam A/S

Om Continuum

Continuum är ett vård- och bemanningsföretag som hyr ut legitimerad vårdpersonal till kommuner, landsting och privata vårdgivare samt bedriver hemtjänst och hemsjukvård. Continuum AB har arbetat med hemtjänst och hemsjukvård i Västerås sedan 2018.

Vi är ISO-certifierade vilket innebär att vårt ledningssystem, våra processer och arbetssätt är godkända enligt ISO-standarden 9001. Detta för att kunna förbättra oss regelbundet, hålla hög kvalitet och möta våra kunders behov.

Vi erbjuder ett unikt koncept som bygger på våra fyra hörnstenar: Kontinuitet, Förutsägbarhet, Närvaro och Följsamhet.

Vi fokuserar på dina behov och vad vi kan göra för att förgylla din vardag. När du får besök av oss på Continuum kommer du att uppleva att dina behov lyssnas på och tas på allvar. Tillsammans med dig kommer vi att ta reda på vad vi kan göra för att göra din vardag enklare, samtidigt som vi ordnar så att du kan hantera så mycket som möjligt på egen hand.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Vi är exakta och respekterar din tid.
 • Du känner de som kommer för att besöka dig.
 • Du har din egen permanenta kontaktperson.
 • Du träffar varma och erfarna människor.
 • Vi är engagerade i det som är viktigt för dig.

Vår personal och kompetens

Personalgruppen består av sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut. Du kan lita på att personerna som möter dig har rätt kompetens och en gedigen erfarenhet.

All personal använder alltid arbetskläder som byts dagligen för att ha hög hygienstandard. Varje medarbetare bär företagets fotolegitimation med namn och yrke. Vid nyanställning begärs utdrag ur belastningsregistret. All ny personal gör utbildningar inom hygienrutiner, läkemedelshantering, vård av personer med demens samt värdegrund. Sedan besöker de våra kunder tillsammans med erfaren personal och får upplärning i våra rutiner för att kunna ge bästa möjliga vård till våra kunder. Personal får även regelbunden utbildning för att hålla hög kompetens. Våra sjuksköterskor träffar våra kunder ofta för att kunna följa upp deras mående och kunna agera tidigt om exempelvis läkarkontakt behövs.

Insatser som utförs

Continuum erbjuder personlig omvårdnad, sjukvård i hemmet samt service alla dagar i veckan, dygnet runt i hela Enköping.

Så här tycker kunderna

Socialstyrelsen gör en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten som heter "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Från 2022 års enkätundersökning fick Continuum hemtjänst följande resultat:

 • 85 procent positiva svar.
 • 15 procent neutrala eller negativa svar.

Continuums egen kundundersökning som utfördes i december 2021:

 • Hemtjänst: 28,6 procent av kunderna är sammantaget mycket nöjda med den hemtjänsten de får och 57,1 procent är ganska nöjda. 14,3 procent gav neutrala eller negativa svar.
 • Hemsjukvård: 52,4 procent av patienterna är sammantaget mycket nöjda med den hemsjukvården de får och 42,9 procent är ganska nöjda. 4,8 procent gav neutrala eller negativa svar.

Kort fakta

Adress: Rådhusgatan 8, 745 31 Enköping

Telefonnummer: 0171-62 54 25

Typ av hemtjänst: Personlig omvårdnad och serviceinsatser

Driftsform: Offentlig

Huvudman: Enköpings kommun

Om Enköpings kommuns hemtjänst

Vård- och omsorgsförvaltningen driver och ansvarar för den kommunala hemtjänsten. Vi har fem olika verksamheter som bedriver hemtjänst, fyra på landsbygden och en i centrala Enköping:

Vi strävar efter att våra insatser ska vara av hög kvalitet samt utföras med gott och respektfullt bemötande.

Våra medarbetare kan utföra alla typer av insatser även hemsjukvård.

Då vi har kunder från flera länder och kulturer anställer vi medarbetare med olika språkkunskaper för att kunna möta kunders behov.

Våra medarbetare är utbildade i kontaktmannaskap. Det innebär att kontaktmannen tillsammans med dig gör en genom­förandeplan där dina behov står i fokus för hur vi arbetar.

Insatser som utförs

 • Personlig omvårdnad
 • Serviceinsatser
 • Hemsjukvård

​Bostadstillägg kan alla söka oavsett om du hyr eller äger din bostad. Om du är upp till 65 år ansöker du hos Försäkringskassan. Om du är över 65 år ansöker du hos Pensionsmyndigheten.

Du kan ansöka hos biståndshandläggare om att få hem matlåda. Du betalar per portion plus den utförda tiden för hemtjänstinsats för leverans.

Du kan även beställa matlådor och få mat hemkörd genom ett flertal privata firmor. Förslag på firmor i Enköping kan du hitta genom att söka på nätet.

Kundlåset innebär en större säkerhet för dig som har hemtjänst och/eller larm. Du kan därför känna dig trygg med att endast behörig hemtjänstpersonal kan låsa upp din dörr vid behov. Den minskade nyckelhanteringen gör även att personalen kan komma snabbare till dig, till exempel om du larmar.

Installation fjärrlås

Kundlås innebär att vi installerar en enhet hemma hos dig på insidan av din dörr. Det finns lösningar för alla dörrtyper. Det blir ingen åverkan på din dörr. Låsdelarna som monteras bort lägger installatören i en kartong och förvarar hos sig. När du inte längre behöver hemtjänst eller larm monterar installatören bort kundlåset samt monterar tillbaka de ursprungliga låsdelarna så att dörren återställs i originalskick.

Installationen av kundlåset påverkar inte dig. Du och dina anhöriga kan använda era gamla nycklar precis som tidigare. Det gör heller ingen skillnad för inbrottslarmet, om du har ett.

Om du bor i lägenhet kollar vi om din fastighetsägare eller hyresvärd godkänner att vi monterar vi ett kundlås i ytterporten. Annars använder vi nyckel.

Din hemförsäkring kan påverkas av kundlåset. Kolla med ditt eget försäkringsbolag.

Vad som gäller vid in- och utpassering av din dörr

Endast behörig personal kan komma in till dig. Personalen har en särskild mobiltelefon och i den finns din “nyckel”. När personalen låser upp din dörr registreras vilken personal som kommer till dig samt klockslag för ankomsten. När han eller hon går från dig registreras också det klockslaget. När någon annan går in eller ut genom dörren märks det inte.

Personalen kommer enbart låsa upp dörren hos personer som inte kan öppna själva. Personer som tidigare har öppnat dörren själva kommer att fortsätta att göra det.

Om du har trygghetslarm eller inte kan öppna dörren själv så behöver vi ha nycklar för eventuella nödsituationer.

Om du har en innerdörr, eller ett säkerhetslås, ber vi dig att lämna dessa upplåsta då du är hemma.

Åtkomst till sophus, tvättstugor och liknande

Detta löser personalen genom att låna en nyckel av dig, göra sittärende och sedan lämna tillbaka nyckeln till dig.