Kultur­verksamheter och offentlig konst

Besöka vår konsthall, som drivs av Enköpings konstförening. Se också vårt konstfönster på Joar Blå eller upplev konst på andra platser i Enköping.

Hitta på sidan

I Tingshuset finns en konsthall, konsertsal, ateljé och musikstudio.

Konsthallen drivs av Enköpings konstförening. Konstföreningen arrangerar även föreläsningar, möten med konstnärerna som ställer ut, studieresor och studieverksamhet. Konsthallen har åtta utställningar per år.

Adress: Tullgatan 18, 745 31 Enköping

Konstfönster Joar startades 2017 och är Enköpings kommuns galleri på Ågatan 29. Det är ett galleri i miniformat - med konstupplevelser tillgängliga dygnet runt.

Utställningarna arrangeras av Upplevelseförvaltningen. Konstansvarig på enheten kultur och konst leder och administrerar projektet. De deltagande konstnärerna väljs av en curator.

Adress: Ågatan 29, 745 31 Enköping

Curatorperiod

En curatorperiod sträcker sig över ett år som delas upp i fem perioder om ca 10 veckor. Curatorn väljer fyra konstnärer som fördelas under året. Den första perioden öronmärks till att ställa ut curatorns/konstnärens egen konst. När curatoråret närmar sig sitt slut väljer curatorn en ny konstnär/curator som får ta över stafettpinnen och i sin tur fördela det kommande året på sig själv och fyra nya konstnärer.

Magnus Alexandersson curerar Konstfönster Joar april 2023-april 2023. Han ansvarar därmed för utställningarnas koncept och val av konstnärer.

Utställningar

 • Period 1: 7 april – 8 juni 2022
  Magnus Alexandersson
  Link
 • Period 2: 16 juni – 24 augusti 2022
  Christer Paleologos
  Silver och betong
 • Period 3: 1 september – 9 november 2022
  Niklas Karlsson
  Steg
 • Period 4: 17 november 2022 – 18 januari 2023
  Therese Enström
  Nebula
 • Period 5: 26 januari – 29 mars 2023
  Fredrik Nordin
  Subhorizon

Mer information om curatorn, utställningarna och varje enskild konstnär hittar du vid aktuell utställning samt i evenemangskalendern.

Medborgarhuset i Enköpings kommun heter Joar Blå och är ett allaktivitetshus med lokaler för kulturverksamhet och möten. I huset finns teatersalong och biograf. Medborgarhuset ligger i anslutning till Enköpings bibliotek.

Dessa lokaler kan du boka via kommunens e-tjänst:

Kommunens konstsamling består av cirka 1 400 konstverk och innehåller en variation av både stilar och tekniker. Konsten i samlingen visas i kommunens olika verksamheter. De verk som inte är utplacerade förvaras i Enköpings museums föremålsarkiv.

​Du hittar den offentliga konsten på kartan över konstverk i kommunen.

Enprocentsregeln

I Enköpings kommun avsätts en procent av byggkostnaden till konstnärlig gestaltning när kommunen bygger nytt, bygger till eller bygger om. Det kallas för enprocentsregeln och infördes i maj 2001.

Tack vare den får konsten en genomtänkt och självklar plats i offentligheten. Konstnärer skapar konst som är gjord just för den specifika byggnaden eller arbetsplatsen. Konsten ger platsen en identitet och gör att miljön blir unik.

Enprocentsregeln bidrar till att konst är ett naturligt inslag i människors närmiljö. Den offentliga konsten har alla tillgång till och den är en del av vårt demokratiska samhälle. Konst har stor betydelse för människors välbefinnande. Den kan beröra, stimulera, roa, oroa, inspirera eller locka till eftertanke.

Kulturgarantin innebär att alla fyra- och femåringar i förskolan och alla elever från förskoleklass till nionde klass garanteras minst en kulturupplevelse per läsår.

Barns rätt till kultur

Kulturgarantin ger alla barn rätt till kultur under skoltiden.

Upplevelseförvaltningen samordnar kulturutbudet till förskolan och grundskolan. Kulturutbudet håller hög kvalitet och innehåller olika uttrycksformer som dans, film, konst, musik, nycirkus och teater.

Skapande skola

Utöver Kulturgarantin arbetar Enköpings kommun med Skapande skola. Skapande skola bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter. Skapande skola gör att konst och kultur integreras i grundskolan och att elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer stärks.