Kommun­arkivet

Du kan få tillgång till nyare och äldre handlingar via kommunens arkiv. Där hittar du bland annat betygen från grundskolan.

Om kommunarkivet

Genom kommunarkivet kan du få tillgång till handlingar som finns i slutarkivet. Arkiven består av material från hundratals nämnder och verksamheter som varit aktiva i Enköping. Tillsammans kan detta material berätta hur Enköping utvecklats och hur dess invånare levt från 1800-talet fram till omkring år 2010.

Handlingar som är äldre än fem år kan finnas i kommunarkivet. Nyare handlingar förvaras och hanteras oftast av respektive förvaltning.

Kommunarkivet är en del av arkivmyndigheten på kommunstyrelsen och har ett övergripande ansvar för hur arkiveringen ska gå till i kommunen. Vi ger också nämnderna och förvaltningarna råd och stöd i arkiv- och informationshanteringsfrågor.

Sedan december 2019 förvaras kommunarkivets handlingar i en arkivlokal i Upplands-Väsby.

Få tag på betyg från skolan och vuxenutbildning

Grundskolan

Betygen från grundskolan kommer oftast till kommunarkivet fem år efter att eleven avslutat sin skolgång på respektive skola. Om du vill ta del av ditt betyg skickar du en förfrågan till kommunarkivet genom att ringa kommunens kontaktcenter på 0171-62 50 00 eller skicka e-post till kommunarkivet@enkoping.se.

Gymnasiet

Gymnasiebetygen från Westerlundska gymnasiet finns i skolans eget arkiv. Kontakta skolan för att få ditt betyg:

Komvux och SFI

För att beställa betyg från Komvux vuxenutbildningar och utbildningar i svenska för invandrare (SFI) behöver du en blankett.