Lekplatser och lekparker

I Enköping finns det flera lekplatser för barn i olika åldrar. Vissa lekplatser ansvarar kommunen för medan andra är föreningar och samfälligheters ansvar.

Hitta på sidan

För de mindre barnen ska det finnas lekplatser i närheten där barnet bor.

Det ska också finnas en större lekplats i de olika stadsdelarna eller i tätorterna utanför staden. De största och mest välkända lekplatserna är tänkta som utflyktsmål för hela familjen.

De fyra största ​är:

  • Öriket
  • Sämskarbogatans lekplats i Romberga
  • Skeppets lekplats i Gånsta
  • Åkersholme nära Bergvretenskolan

Lekplatserna är av olika ålder och kvalitet. Därför ser vi regelbundet över hur lekplatserna i kommunen ser ut. Då tittar vi på om de är säkra och om de fungerar som ett trevligt ställe att träffas och leka på. Vi är noga med att det ska finnas lekplatser för barn i alla åldrar. Vi vill att de små barnen ska kunna gå till en lekplats i närheten där de bor. Det ska också finnas lekplatser för olika åldrar spritt på olika ställen i kommunen.

Om vi tar bort en lekpark försöker vi återanvända material och utrustning som är i bra skick.

Felanmälan

Om du hittar fel eller ser något som är trasigt vill vi gärna att du felanmäler det till kommunen.