Lärlingens förskola

Vi är en mångkulturell förskola där vi ser olikheter som en tillgång. Vi vill ha trygga och nyfikna barn som utvecklas i sin egen takt.

Foto på en kvinnlig pedagog som läser för ett litet barn.

Fakta om förskolan

  • Adress: Verkmästargatan 2, 745 39 Enköping
  • Telefon: 0171-62 71 85
  • År: 1–5 år
  • Antal: cirka 100 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Vi arbetar efter kommunens verksamhetsidé som grundar sig på att alla barn har rätt till en likvärdig förskola. Demokratiuppdraget är utbildningens utgångspunkt. Förskolan är en lärande mötesplats där barn har rätt att leka, förundras och känna framtidstro. Vi är en mångkulturell förskola där vi ser olikheter som en tillgång. Vårt mål är att vi vill ha trygga och nyfikna barn som utvecklas i sin egen takt. Vi samarbetar med Rombergaskolan för att skapa trygga övergångar mellan förskola och skola.

För oss på Lärlingens förskola är det viktigt att föräldrar och barn känner en trygghet hos oss och vi lägger stort fokus vid det språkliga arbetet.

Genom vårt samarbete med Rombergaskolan besöker vi skolan med våra äldsta barn för att barnen ska vara trygga när de börjar förskoleklass. Då har de hunnit lära känna miljön, pedagogerna och många av de andra barnen.

Lokaler

Huset är från 1980 och tillbyggt under 2017. Lokalerna är anpassade efter barnens åldrar, intressen och behov. Vid varje hösttermin flyttar barn och personal till en ny avdelning som ska ge dem nya utmaningar.

Vi har en stor utemiljö uppdelad i fyra härliga lummiga gårdar. Gårdarna är varierande och inspirerar till lek, fantasi och utveckling. Tack vare förskolans lådcyklar får barn i alla åldrar möjlighet att möta olika miljöer i vårt närområde. Ena gången kan biblioteket besökas en annan gång djuren vid Gröngarnsåsen.

Vi har ett tillagningskök.

Foto på en del av Lärlingens förskola. Det är en grå och orangefärgad envåningsbyggnad. På asfalten på förskolans gård finns en färgglad pil med siffror i.

Måltider

Vi har ett eget kök där vår kunniga personal från måltidsservice lagar vår mat. Vi äter varierande måltider, har alltid ett vegetariskt alternativ till lunch och erbjuder specialkost.

Måltiden ska vara en lugn, trevlig och lärorik stund. Under måltiden blir det tid för att reflektera, berätta och fråga. Vi tränar automatiskt på olika ord, begrepp, matematik och turtagning. Barnen får göra egna val och utifrån mognad utmana sig själva med de olika delar en måltid innehåller.

Digitala verktyg

För att följa med i samhällsutvecklingen och för att barnen ska lära känna de digitala läromedel som finns arbetar förskolan mycket med digitala verktyg. Lärplattor, mikroskåp, kameror, datorer, Bee-Bot , Osmo, QR-koder och Green-screen är exempel på vad vi jobbar med. Vi söker kunskap, lär oss programmera, lyssnar på sagor på olika språk och tar oss till olika platser med hjälp av tekniken. Barnen får fundera kring källkritik, vad är på riktigt och vad är på låtsas?

Bibliotek och bokbuss

Bokbussen kommer till förskolan en gång per månad. Då går en grupp barn tillsammans med pedaogerna ombord och lånar böcker efter barnens intressen och teman på avdelningen. Böckerna är ett hjälpmedel som hjälper barnen att sätta ord på verkligheten och sina känslor. Böckerna ger barnen en större förståelse och de väcker fantasin och lusten att leka. De bjuder också in till diskussion om av som är verklighet och vad som är fantasi. Förskolan går också på bibliotekets teatrar och sagoföreställningar.

Språkutvecklande arbete är ett prioriterat målområde på Lärlingens förskola. Vi använder oss av bland annat bilder och tecken som stöd för att utveckla barnens språkkunskaper. De större barnen kan ibland lära sig att läsa hos oss. Förskolan arbetar utifrån Bornholmsmodellen för att stödja barnen i deras språkliga utveckling.

Inskolning / introduktion

Vi har en föräldraaktiv introduktion som anpassas efter varje enskilt barns behov. Hur lång tid introduktionen tar är olika, men vi vill att vårdnadshavare är beredda att avsätta två veckor. Detta för att introduktionen ska kunna anpassas utifrån barnets behov. Med en föräldraktiv introduktion innebär det att vårdnadshavarna aktivt är närvarande och deltar i alla aktiviteter på förskolan. Första introduktionsdagen är cirka en timme och då är det genomgång av praktiska frågor, rutiner och en visning av lokalerna. Efter det så anpassas introduktionen efter barnens behov i dialog mellan pedagoger och vårdnadshavare.

Välkommen att kontakta oss om ni vill komma på besök inför valet av förskola!

Föräldra­samverkan

Vi har utvecklingssamtal två gånger per år och föräldramöte en gång per år. Vårdnadshavare kan be om extra samtal vid behov. Vi lägger stor vikt vid att ha goda relationer till vårdnadshavare och barn. 

En utav de viktigaste delarna under vår dag är den dagliga kontakten mellan förskolan och vårdnadshavare. Vi pratar med vårdnadshavare vid hämtning och lämning, för oss är det viktigt att alla känner sig välkomna.

Förskolan använder sig av Infomentor. I Infomentor kan vårdnadshavare lägga in schema, kontakta pedagoger, frånvaroanmäla, boka utvecklingssamtal med mera. Det är även i Infomentor som pedagogerna bloggar om verksamheten och vad som sker. Det ger vårdnadshavare möjlighet att få en inblick i vad som sker under dagarna på förskolan.

Sjukdom

Det är av största vikt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter. Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och att använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar vid behov.

Värdegrund och lokala styrdokument

Alla barn ska få en positiv och värdefull vardag. Vi ska respektera varandra, lära av varandra och ser olikheter som något bra.

All personal på förskolan har en anmälningsplikt till socialtjänsten för barnens bästa och välmående.

Fråga rektorn om du vill ta del av aktuella planer och styrdokument.

Ansök

Kontakt

Avdelningarna

Opalen

Telefon: 0171-62 71 82 eller 0171-62 71 83
E-post: larlingen.opalen@enkoping.se

Safiren

Telefon: 0171-62 71 84
E-post: larlingen.safiren@enkoping.se

Smaragden

Telefon: 0171-62 71 85
E-post: larlingen.smaragden@enkoping.se

Diamanten

Telefon: 0171-62 71 86
E-post: larlingen.diamanten@enkoping.se

Rubinen

Telefon: 0171-62 71 87
E-post: larlingen.rubinen@enkoping.se

Rektor

Gisela Renman
Telefon: 0171-62 74 16
E-post: larlingensforskola@enkoping.se