Vård- och omsorgs­nämnden

Vård- och omsorgsnämnden ska tillsammans med andra aktörer ge bra och nära vård, omsorg, stöd och service.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ord­förande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Vård- och omsorgsnämnden har en egen förvaltning som heter vård- och omsorgsförvaltningen.

Vanliga frågor

För vem finns vård- och omsorgsnämnden till?

Nämndens kunder utgörs främst av

  • Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och eller sjukdom (alla åldrar)
  • Personer med behov av hemsjukvård mer än 14 dagar (vuxna)
  • Personer med behov av rehabilitering eller tekniska hjälpmedel (vuxna)
  • Personer som har behov av anpassning av bostaden för att kunna bo kvar i eget boende (alla åldrar)
Vilket ansvarsområde har vård- och omsorgsnämnden?

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg till kommunens invånare som har laglig rätt till det.

Nämndens ansvarsområden

När sammanträder nämnden?

Under 2020 sammanträder vård- och omsorgsnämnden den 30 januari, 27 feruari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 25 juni, 27 augusti, 24 september, 29 oktober, 26 november och 17 december.

Nämnden håller sina sammanträden i sina lokaler på Hantverkshuset på Rådhusgatan 8.

Obs. Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 25 juni 2020 är inställt på grund av för få ärenden.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?